Η βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει τον Ιούλιο 10:00 - 12:30 το πρωί.
Τον Αύγουστο θα παραμείνει κλειστή.

Το δανειστικό σύστημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης βρίσκεται σε ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Προχωράμε στην πλήρη ηλεκτρονική καταχώρηση των πάνω από 8000 βιβλίων που έχει η βιβλιοθήκη.

Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για την εξέλιξη του έργου. Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στον κατάλογο των βιβλίων καθώς και στις υπόλοιπες σελίδες του site για να εξοικειωθείτε με το σύστημα.

Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις - επισημάνσεις επισκεφτείτε την φόρμα επικοινωνίας.

Δανεισμός

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης και δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης που είναι εφοδιασμένα με ειδική δανειστική κάρτα. Η κάρτα εξασφαλίζει στον κάτοχο της δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις συλλογές και τις τμηματικές βιβλιοθήκες. Η κάρτα δανεισμού είναι αυστηρά ατομική.

1.2 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό της Βιβλιοθήκης στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης παραδίδοντας στον υπεύθυνο υπάλληλο την πολιτική ταυτότητα τους ή άλλο ατομικό έγγραφο.

2. ΠΕΡΙΟΔΟΙ - ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ολόκληρο το έτος.

Η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή τις επίσημες ημέρες αργίες του έτους.

Οι ώρες λειτουργίας των συλλογών και λοιπών εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης αποφασίζονται και κοινοποιούνται στους χρήστες μέσων ανακοινώσεων τοποθετημένων σε εμφανή σημεία.

ΤΡΙΤΗ

10.00 – 12.30 π.μ.

18.00  - 20.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

10.00 – 12.30 π.μ.

18.00  - 20.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

10.00 – 12.30 π.μ.

18.00  - 20.00 μ.μ.

Η είσοδος και παραμονή στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκη πέραν των ωρών λειτουργίας επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Το υλικό της Βιβλιοθήκη διατίθεται για χρήση εντός της Βιβλιοθήκη και για δανεισμό.

Το υλικό της Βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης με ευθύνη των χρηστών. Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη χρήση του εξοπλισμού οι χρήστες οφείλουν να ενημερώσουν τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης.

Οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση στο υλικό της Βιβλιοθήκης και στην ανεύρεση του υλικού που τους ενδιαφέρει, με τη βοήθεια καταλόγων καταχωρημένων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Βιβλία που αφαιρούνται από τα ράφια πρέπει να παραμένουν μετά τη χρήση στους ειδικούς χώρους για το σκοπό αυτό.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για τη γενική ασφάλεια του υλικού και του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης, την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και την εύρυθμη λειτουργία της, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

(1) Απαγορεύεται η μεταφορά αντικειμένων στη Βιβλιοθήκη, που κατά τη γνώμη του

υπεύθυνου βιβλιοθηκονόμου μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή ή αλλοίωση της

περιουσίας της Βιβλιοθήκης ή ακόμη δημιουργούν υποψίες για κλοπή.

(2) Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η μεταφορά φαγητού ή ποτού μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

(3) Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού, να τηρούν και να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά παρακωλύει την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης

(4) Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι πιο πάνω κανονισμοί, ο υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους παραβάτες να εγκαταλείψουν το χώρο της Βιβλιοθήκης.

(5) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των χρηστών με τις υποδείξεις του υπεύθυνου προσωπικού, καθώς και για σοβαρά παραπτώματα που τυχόν να συμβούν στο χώρο της Βιβλιοθήκης Ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης δικαιούται να επιβάλει τις ακόλουθες κυρώσεις:

α.- Στέρηση του δικαιώματος δανεισμού βιβλίων από μια εβδομάδα μέχρι τρεις μήνες.

β.- Καταγγελία.

5. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Δανειστικού Τμήματος
Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης εφόσον δεν έχουν εκκρεμείς οφειλές προς τη Βιβλιοθήκη.

Για να γίνει κάποιος μέλος της δανειστικής βιβλιοθήκης πρέπει να προσκομίσει την αστυνομική του ταυτότητα. Είναι απαραίτητο να προσκομίζεται την κάρτα δανεισμού, αν έρθετε να δανειστείτε ή να επιστρέψετε βιβλίο.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, χάσατε ή καταστρέψατε την κάρτα σας, ενημέρωστε τον αρμόδιο υπάλληλο.

Κάθε αλλαγή στοιχείων πρέπει να αναφέρεται, ώστε να γίνεται διόρθωση από τον υπάλληλο. 

Κατά την είσοδο σας στο δανειστικό τμήμα, αφήστε τα προσωπικά σας αντικείμενα, ώστε να εξυπηρετηθείτε πιο άνετα.(Εκτός από πράγματα αξίας).

Αφού εκδοθεί η κάρτα σας μπορείς να δανειστείτε μέχρι 3 βιβλία, τα οποία έχετε δικαίωμα να κρατήσετε για 20 ημέρες. 

Φροντίζετε να είστε συνεπής στην επιστροφή των βιβλίων.

Σε περίπτωση που θέλετε να κρατήσετε κάποιο βιβλίο περισσότερο καιρό, μπορείτε να έρθετε στη βιβλιοθήκη για παράταση της ημερομηνίας ή να κάνετε ανανέωση και τηλεφωνικά.

Αν καθυστερήσετε την επιστροφή του βιβλίου χωρίς να ενημερωθεί η βιβλιοθήκη, στερείστε το δικαίωμα να δανειστείτε για κάποιο χρονικό διάστημα που θα κρίνει ο υπάλληλος.

Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται στη βιβλιοθήκη στην ίδια κατάσταση που βρίσκονταν όταν τα δανειστήκατε . Το υλικό επιθεωρείται κατά το δανεισμό και κατά την επιστροφή του. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές η Βιβλιοθήκη επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις.

Βιβλία σκισμένα, μουτζουρωμένα, σημειωμένα δεν γίνονται δεκτά.

Ψάχνοντας στις προθήκες, μη μετακινείτε τα βιβλία από την αρχική τους θέση, γιατί αποδιοργανώνετε την ενότητα.

Φεύγοντας από τη βιβλιοθήκη, φροντίστε να πάρετε τα προσωπικά σου είδη.

Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός:
χειρογράφων, σπανίων και πολυτίμων εκδόσεων, έργων αναφοράς, της τρέχουσας έκδοσης και των αμέσως προσφάτων τευχών των περιοδικών που εκτίθενται σε ειδικά εκθετήρια, χαρτών (εκτός αν χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της διδασκαλίας ή άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων).

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να ανακαλέσει ένα βιβλίο που ζητάει κάποιος χρήστης ή που κρίνει απαραίτητο για την κάλυψη γενικότερων αναγκών.

Read 3985 times

Τελευταίες προσθήκες...